Počet záznamů: 1  

Dramatická výchova jao prostředek sociálního učení v prostředí školy

  1. Cisovská, Hana, 1961-

    Dramatická výchova jao prostředek sociálního učení v prostředí školy = Drama education and its application in social pedagogy / Hana Cisovská. -- Chyba v názvu článku. -- Abstrakt: Vymezení oboru dramatická výchova a jeho současné podoby. Obecné možnosti dramatické výchovy jako výchovného a socializačního nástroje v prostředí školy. Možnosti uplatnění dramatické výchovy jako účinné prevence a její začlenění do školního vzdělávacího programu. Nastínění konkrétní aplikace dramatické výchovy ve specifickém sociálním prostředí školy.. -- Abstrakt: The definition of drama education and its current forms. General options of drama education as socialization and educational tools in schools. Possibilities of drama education as an effective prevention and its integration into the school curriculum. Specific outline of drama application in a specific social environment of the school.
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 395 s.. -- 978-80-7435-407-6 (brož.). -- S. 168-178.

    dramatická výchova * sociální pedagogika * socializace * osobnostní a sociální výchova * prevence (sociální problémy) * základní školy * * články ze sborníku
Počet záznamů: 1