Počet záznamů: 1  

Smysl pro soudržnost jako moderátor zdraví

  1. Pelcák, Stanislav

    Smysl pro soudržnost jako moderátor zdraví = The sense of coherence as a moderator of health / Stanislav Pelcák. -- 1 schéma, 3 tabulky. -- Abstrakt: Článek seznamuje se salutogenetickým přístupem ke zdraví a nemoci. Podrobněji se zabývá teoretickým konstruktem osobnostní nezdolnosti A. Antonovského a vybranými aplikačními možnostmi v prevenci a podpoře zdraví.. -- Abstrakt: The article presents the salutogenic approach towards health and disease. In detail, it deals with A. Antonovsky's theoretical construct of the sense of coherence and its selected application possibilities in prevention and health promotion.
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 395 s.. -- 978-80-7435-407-6 (brož.). -- S. 244-261.

    Antonovsky, Aaron, 1923-1994 * salutogeneze * zdraví a nemoc * psychologie zdraví * články ze sborníku
Počet záznamů: 1