Počet záznamů: 1  

Edukace dospělých jako téma sociální pedagogiky

  1. Jedličková, Iva, 1957-

    Edukace dospělých jako téma sociální pedagogiky = Adult education as a topic of social pedagogy / Iva Jedličková. -- Abstrakt: Příspěvek vychází z aktuálního pojetí sociální pedagogiky a nastoluje otázku, zda do těžiště sociálně-pedagogické teorie a praxe patří rovněž výchova a vzdělávání dospělých. Excerpce vybraných zdrojů dokumentujících dosavadní přístup sociální pedagogiky k edukaci dospělých je uvedena do souvislosti se současným pojetím andragogiky. Příspěvek je tak ve svém vyústění zaměřen na charakteristiku vztahu sociální pedagogiky a andragogiky.. -- Abstrakt: Article is based on current concept of social pedagogy and formulates the question, if adult education belongs to important topics of social pedagogy. Excerpts of chosen sources concerning the attitude of social education towards adult education is connected with current concept of andragogy. Article is focused on characteristics of connection of theory of social education and adragogy.
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 395 s.. -- 978-80-7435-407-6 (brož.). -- S. 389-395.

    vzdělávání dospělých - mezioborový kontext * andragogika * sociální pedagogika * články ze sborníku
Počet záznamů: 1