Počet záznamů: 1  

Corporate Governance v sociálním podnikání

  1. Sovová, Olga

    Corporate Governance v sociálním podnikání = Corporate Governance within the framework of social enterpreneurship / Olga Sovová. -- 3 schémata. -- Chyba v názvu článku. -- Abstrakt: Příspěvek se zabývá pojmem corporate governance a jeho významem po rekodifikaci soukromého práva. Úvodní část shrnuje nejdůležitější mezníky ve vývoji pojmu. K aktuálním otázkám se v sociálním podnikání a při poskytování sociálních služeb řadí vytváření korporátní identity, korporátní kultury a budování korporátní značky i image. Právní problematika je analyzována jak z pohledu doktrinálního, tak judikatorního a praktického. Příspěvek poukazuje na právní specifika odpovědnosti řádného hospodáře v sociálním podnikání.. -- Abstrakt: The paper deals with the notion of corporate governance and its significance after the re-codification of private law. The introductory part summarises the most important milestones during the development of the notion. The creation of corporate identity, corporate culture and development of corporate brand and image belong to the topical issues of social entrepreneurship and social services. Legal problems are analysed from the doctrinal point of view as well as case-law and practice based approach. The paper points out legal particularities of social entrepreneurship and due diligence. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. -- 198 stran. -- 978-80-7435-648-3. -- S. 190-197.

    řízení a správa společností * řízení a správa společností - právní aspekty * sociální podniky * identita organizace * kultura organizace * image organizace * branding * články ze sborníku
Počet záznamů: 1