Počet záznamů: 1  

Nejistá doba a nejistá rodina, co víme o rodinách dětí v ohrožení?

  1. Fabián, Petr

    Nejistá doba a nejistá rodina, co víme o rodinách dětí v ohrožení? = Uncertain times and uncertain family. What we know about family with children out-of-home? / Petr Fabián. -- 4 tabulky. -- Abstrakt: Příspěvek je rozdělen do dvou částí. První část se zabývá statistickými daty o vývoji počtu dětí v ohrožení v závislosti na porodnosti. Dalším sledujícím ukazatelem je studie rodin dětí, které žijí mimo svou rodinu. Snažím se najít znaky rodin, kterým byly odebrány děti. Druhá část příspěvku je směrovaná k výzvám, které tento stav přináší pro sociální pracovníky i pro společnost. Tyto výzvy jsou formulovány za použití kritické metody sociální práce podle Jan Fook. Rodiny, jejichž děti žijí mimo svou rodinu, mají několik společných znaků a dělí se do různých skupin. Tyto skupiny potřebují zcela rozdílné přístupy sociální práce. Jsou novými výzvami pro celou společnost.. -- Abstrakt: This article has two chapters. First charter deals with statistical date about children living out-of-home. What is characteristic for origin families of these children? Second charter is about challenge for social work and our society these families represent. These challenges are constructed with help of theory of Critical social work by Jan Fook. Children out-of-home are from several groups. These groups need diferent ways of social work. They are new challenges for our society.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 465 stran. -- 978-80-7435-647-6. -- S. 135-143.

    sociální práce s rodinou - Česko * výzkum - Česko * sociálně ohrožené rodiny - Česko * problémové rodiny - Česko * opuštěné děti - Česko * náhradní rodinná péče - Česko * náhradní výchovná péče - Česko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1