Počet záznamů: 1  

Posúdenie v socioterapii na pozadí neistej doby

  1. Balogová, Beáta, 1964-

    Posúdenie v socioterapii na pozadí neistej doby = Assessment of sociotherapy in uncertain times / Beáta Balogová. -- Abstrakt: Príspevok vychádza z požiadavky vedeckého záujmu o posúdenie v socioterapii, ktoré vzniká ako potreba reflexie sociálnej reality v neistej dobe za účelom identifikácie a zvýšenia efektivity implementovaných prístupov sociálnymi terapeutmi a terapeutkami. Autorka tak akcentuje dve vysoko aktuálne témy v sociálnej práci na pozadí neistej doby hypermoderny.. -- Abstrakt: The article is based on the requirement of scientific interest in the assessment of sociotherapy, which arises as a reflection of social reality in uncertain times need to identify and increase the effectiveness of the implemented approaches of social therapists. The author emphasises two highly topical issues in social work background uncertain period of hyper-modernity.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 465 stran. -- 978-80-7435-647-6. -- S. 227-233.

    sociální terapie * sociální práce * články ze sborníku
Počet záznamů: 1