Počet záznamů: 1  

Program sanácie rodinného prostredia dieťaťa s cieľom úpravy rodinných pomerov realizovaný akreditovaným subjektom

  1. Gažiková, Elena

    Program sanácie rodinného prostredia dieťaťa s cieľom úpravy rodinných pomerov realizovaný akreditovaným subjektom = Program remediation child's family environment in order to adjust family relationship sicurred by the accredited entity / Elena Gažiková. -- Chyba v názvu článku. -- Abstrakt: Príspevok sa zaoberá sanáciou rodinného prostredia dieťaťa, ktoré je vyňaté z rodiny a umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu. Úspešná realizácia sanácie si vyžaduje nesmierne úsilie a súhru zo strany celého multidisciplinárneho tímu, ktorý sa na nej podieľa. V príspevku sa zameriame na činnosť akreditovaného subjektu v tomto procese. Cieľom sanácie rodiny je vytvoriť podmienky pre kvalitný a zmysluplný kontakt dieťaťa s rodinou, ktorý môže viesť k zvereniu dieťaťa do starostlivosti rodičov.. -- Abstrakt: The paper deals with family rehabilitation of children in institutional care facilities. Family rehabilitation is an integral part of the remit of a social worker within SPODaSK. In order to be implemented successfully, it requires a lot of effort by and coordination among all the interested parties taking part in the process. The paper will focus on the activities of the accredited body in the process of remediation. The aim of family rehabilitation is to create preconditions for a sound and meaning full contact between the child and the family, which can ultimately lead to the child being entrusted to parental care.
    In: Sociální práce v nejisté době. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 465 stran. -- 978-80-7435-647-6. -- S. 407-412.

    sanace rodiny * sociálně-právní ochrana dětí * problémové rodiny * případové konference * sociální práce s rodinou * články ze sborníku
Počet záznamů: 1