Počet záznamů: 1  

Sedm let projektu CZELTA v Pardubicích

  1. Vícha, Vladimír

    Sedm let projektu CZELTA v Pardubicích / Vladimír Vícha. -- 9 grafů, 6 obrázků, 1 tabulka. -- Abstrakt: Měření kosmického záření v projektu CZELTA začalo na Gymnáziu Pardubice Dašická 1083 díky spolupráci s Ústavem technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v roce 2006. Popis měřící aparatury a aktivity studentů v prvních letech lze nalézt v [1], [2], [3], [4]. Za uplynulých sedm let pracovala na analýze dat řada studentů gymnázia, kteří napsali práce SOČ a prezentovali svoje práce na soutěžích a seminářích i s mezinárodní účastí. Gymnázium navštívili a o projekt se zajímali významní hosté, např. astronom Jiří Grygar nebo americký astronaut James Shelton Voss. Některé aktivity z projektu jsme zavedli do výuky fyziky (projektový týden, výuka astronomie) a matematiky (statistika a pravděpodobnost). Pokročili jsme tak, že současné výsledky práce studentů lze označit za vědecké. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. -- 1. vydání. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- 335 stran. -- 978-80-7435-372-7. -- S. 285-293.

    kosmické záření * fyzikální měření * fyzika - studium a výuka * vzdělávací projekty - Česko * gymnázia - Česko * výzkumné projekty - Česko * články ze sborníku