Počet záznamů: 1  

Teoretická príprava budúcich učiteľov na prácu so systémami interaktívnych tabúľ prostredníctvom LMS Moodle

  1. Brečka, Peter

    Teoretická príprava budúcich učiteľov na prácu so systémami interaktívnych tabúľ prostredníctvom LMS Moodle = Theoretical preparation of teachers for work with interactive whiteboards system by using LMS Moodle / Peter Brečka. -- 2 obrázky. -- Abstrakt: LMS Moodle predstavuje jeden z nástrojov umožňujúcich rozvoj teoretických didakticko-technologických kompetencií budúcich učiteľov potrebných pre prácu s interaktívnou tabuľou. V príspevku prezentujeme nami vytvorený elektronický kurz a niektoré skúsenosti s jeho tvorbou a aplikáciou vo vysokoškolskej príprave študentov na PF UKF v Nitre.. -- Abstrakt: LMS Moodle is one of the instruments for the development of theoretical and didactic-technological competences of future teachers, which are required to work with interactive whiteboard. In this paper we present our created online course, some experience in the creation process and its application into preparation of PF UKF students. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. -- ISSN 1214-0554. -- 978-80-7435-555-4. -- S. 36-38.

    interaktivní tabule * technologie vzdělávání * e-learning * vzdělávací kurzy * vzdělávání učitelů * Moodle * články ze sborníku
Počet záznamů: 1