Počet záznamů: 1  

Analýza zájmu uchazečů o studium učitelství technických předmětů

  1. Cyrus, Pavel, 1949-

    Analýza zájmu uchazečů o studium učitelství technických předmětů = Analysis of the interest of applicants teaching technical subjects / Pavel Cyrus, Patrik Matejsek. -- 4 grafy. -- Abstrakt: Článek se zabývá analýzou zájmu uchazečů o studium učitelství technických předmětů pro základní školu na Pedagogické fakultě UHK. Autoři článku uvádějí výsledky předvýzkumu poukazující na skutečné důvody vedoucí uchazeče k podání přihlášky ke studiu oboru základy techniky. Uveden je i rozbor jednotlivých důvodů i návrhy na optimalizaci informací o studiu pro uchazeče.. -- Abstrakt: This article deals with the analysis of the interests of applicants for teaching technical subjects of primary school at the Faculty of Education UHK. The authors present the results of a pilot study showing the real reasons leading candidates to submit applications to study the field of basics technique. There is also included and analysis of the various reasons as well as the optimization of information on studying for candidates. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. -- ISSN 1214-0554. -- 978-80-7435-555-4. -- S. 44-46.
    I. Matejsek, Patrik


    Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta * technika - studium a výuka * technické předměty - studium a výuka * technické vzdělávání * vysokoškolské studium * vysokoškolští studenti - zájmy a záliby * vysokoškolští studenti - názory a postoje * pedagogický výzkum - Česko - 2014 * články ze sborníku
Počet záznamů: 1