Počet záznamů: 1  

Logistický potenciál průmyslového podniku a jeho systémová využitelnost

  1. Merenda, Miroslav, 1951-

    Logistický potenciál průmyslového podniku a jeho systémová využitelnost = Logistic potential of the industry company and its system applicability / Miroslav Merenda. -- Abstrakt: Zabezpečení správného fungování systému řízení každé organizace, tj. i průmyslového podniku, vyžaduje, aby byla zajištěna propojitelnost všech částí systému řízení. Formování potenciálu průmyslového podniku a využití jeho logistického potenciálu by mělo být cílem synergetického přístupu každého procesu k dosažení systémové využitelnosti. Logistika se svým technickým zázemím by měla zaujímat nezastupitelné místo ve výuce technických předmětů.. -- Abstrakt: Security of correct functioning of the control system in each organization even in the industry company needs a connection of all system parts. Forming of the company industry potential and use of its logistic potential should be a target of synergetic approach of each process for achieving the system applicability. Logistics with its technical background shoved have an irreplaceaste print in education of technical subject. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. -- ISSN 1214-0554. -- 978-80-7435-555-4. -- S. 67-69.

    logistika (management) * průmyslové podniky * synergetika * systémový management * články ze sborníku