Počet záznamů: 1  

Využití simulačních programů ve studiu učitelství praktické přípravy

  1. Novák, Daniel

    Využití simulačních programů ve studiu učitelství praktické přípravy = Application of simulation programs in studing of practical skills / Daniel Novák, Tomáš Valent. -- Abstrakt: Počítačové simulace jsou užitečným nástrojem umožňujícím exaktní napodobování chování biologických, technických i společenských systémů. Příspěvek popisuje jednoduché simulační nástroje zařazené do výuky studentů učitelství, které by měly vést k větší srozumitelnosti probíraných témat a zvýšení atraktivnosti výuky jako celku. V závěru je rekapitulován pedagogický průzkum vnímání takto pojaté výuky studenty.. -- Abstrakt: Computer simulation programs are a useful tool to simulate exactly the behavior of biological, technical and social systems. The contribution describes simple simulation tools in education of future teachers, that should lead to a better understanding of discussed issues and to improve the attractiveness of the educational process. Finally, there is summarized a pedagogical survey about the perception of the education by students. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. -- ISSN 1214-0554. -- 978-80-7435-555-4. -- S. 79-81.
    I. Valent, Tomáš


    technické vzdělávání * počítačová věda - studium a výuka * simulační programy * počítačová simulace * počítačem podporovaná výuka * SketchUp * MULTISIM * vysoké školy - Slovensko * pedagogický výzkum - Slovensko - 2014-2015 * články ze sborníku