Počet záznamů: 1  

Technická tvorivá činnosť v príprave študentov budúcich učiteľov

  1. Valentová, Monika

    Technická tvorivá činnosť v príprave študentov budúcich učiteľov = Technical creative activity in training of future teachers / Monika Valentová. -- 8 obrázků. -- Abstrakt: Východiskom tohto príspevku sú neustále rastúce požiadavky na množstvo vedomostí u žiakov ako aj študentov, no popritom sa vo veľkej miere upúšťa od rozvoja tvorivosti, zručností, ktoré sú rovnako dôležité ako vedomosti. V rámci predmetov technického zamerania sa preto zaoberáme rozvojom tvorivosti študentov prostredníctvom konštruovania jednoduchých učebných pomôcok z odpadového materiálu.. -- Abstrakt: The starting point of this article are constantly growing demands to amount of knowledge of pupils and students, but in addition, it is retreating from development of creativity, skills, which are also as important as knowledge. We are engaged in development of creativity of students within technical subjects through constructing simple teaching tools from waste material. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. -- ISSN 1214-0554. -- 978-80-7435-555-4. -- S. 90-94.

    technická výchova * učební pomůcky * základní školy * vzdělávání učitelů * technická tvořivost * články ze sborníku
Počet záznamů: 1