Počet záznamů: 1  

Interaktívna tabuľa - efektívny nástroj v edukačnom procese

  1. Polakovič, Peter

    Interaktívna tabuľa - efektívny nástroj v edukačnom procese = Interactive whiteboard as a effective tool in the educational process / Peter Polakovič, Rozmarína Dubovská. -- Abstrakt: Spôsoby frontálneho zobrazovania existujú už určitú dobu a pedagogická prax poukazuje na nutnosť tento proces neustále zdokonaľovať potrebou vizualizácie edukačného obsahu čo v najširšej podobe tam, kde je to potrebné (napr. prírodné vedy, technické vedy). Interaktivita priniesla do edukačného procesu výraznú zmenu v prístupe študenta ako pasívneho pozorovateľa na aktívneho účastníka.. -- Abstrakt: Methods frontal display, there are already some time and teaching experience points to the need for this process is the need to constantly improve visualization of the educational content in the broadest form, where necessary (eg. natural sciences, engineering sciences). -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. -- ISSN 1214-0554. -- 978-80-7435-555-4. -- S. 105-108.
    I. Dubovská, Rozmarína


    vizualizace (pedagogika) * interaktivní tabule - pedagogické aspekty * technologie vzdělávání * články ze sborníku
Počet záznamů: 1