Počet záznamů: 1  

Analýza vnímání finančních vlastností podnikatelských inkubátorů z pohledu inkubovaných firem

  1. Čížek, Petr

    Analýza vnímání finančních vlastností podnikatelských inkubátorů z pohledu inkubovaných firem = Analysis of the perception of the financial characteristics of the business incubators from the perspective of incubated companies / Petr Čížek. -- 3 grafy, 2 tabulky. -- Abstrakt: Podnikatelské inkubátory jsou fenoménem posledních několik dekád po celém světě. Jejich primární funkcí je podpora vysoce rizikových začínajících podniků (startupů) a hrají nezanedbatelnou roli v životním cyklu podniku. Každý podnikatelský inkubátor se vyznačuje vlastnostmi, které jsou jedinečné pro každý inkubátor. Je jimi například výše nájmu, umístění, kvalita služeb, přístup k financím a podobně. Tento článek se zaměřuje na tyto vlastnosti, tak jak je vnímají firmy inkubované v českých inkubátorech. Článek se především zaměřuje na finanční vlastnosti podnikatelského inkubátoru a snaží se ověřit hypotézu, zdali jsou finanční vlastnosti vnímány respondenty z řad inkubovaných firem jako důležité.. -- Abstrakt: Business incubators can play significant role in the startup life-cycle in terms of services, support and advices. However every business incubator has its own characteristics which can be perceived differently by incubated firms. The article is focused on these characteristics by getting feedback from the incubated firms. The statistical analysis was used to identify whether financial characteristics are perceived as important to the incubated firms and which financial partner are startups willing to create financial partnership with. There is also showed further planned research on this topic in the discussion section. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Hradecké ekonomické dny. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. -- 232 s.. -- ISSN 2464-6032. -- S. 35-42.

    podnikání * malé a střední podnikání * poradenství v podnikání * podpora podnikání * podnikatelské projekty * výzkum - Česko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1