Počet záznamů: 1  

Regulacje prawne determinujące granice wydatków publicznych

  1. Gałecka, Małgorzata

    Regulacje prawne determinujące granice wydatków publicznych = Legal dependencies affecting level of public expenditures / Małgorzata Gałecka. -- 2 grafy. -- Resumé: Kształtowanie wydatków publicznych jest procesem trudnym merytorycznie i uwarunkowanym politycznie. Z jednej strony podejmowane są próby oceny realnych, pod względem stanu gospodarki i przyjętej doktryny, możliwości wydatkowych budżetu państwa. Z drugiej zaś strony, występuje dążenie różnych grup nacisku do zwiększenia środków przeznaczonych na finansowanie proponowanych zadań. Sytuacja dodatkowo jest skomplikowana faktem, iż granica pomiędzy wydatkami publicznymi a wydatkami prywatnymi nie jest precyzyjnie zarysowana i podlega ciągłym przesunięciom. Pomimo ciągłego przerzucania wydatków publicznych na podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe permanentnie występuje zjawisko stałego wzrostu wydatków publicznych. -- Abstrakt: Public expenditures will always be regulated by various factors. The most important of those is legislation that can impact thresholds for expenditures by either increasing or decreasing its level. This impact mainly affects the top threshold for spend. Legislation is less helpful when talking about optimized spend level or even can be against optimization. This article aim is to verify and analyze legal constraints affecting public expenditure levels in Poland. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Hradecké ekonomické dny. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. -- 232 s.. -- ISSN 2464-6032. -- S. 51-61.

    veřejné finance - Polsko * veřejné výdaje - Polsko * veřejné výdaje - právní aspekty * ekonomická analýza - Polsko - 2010-2014 * články ze sborníku
Počet záznamů: 1