Počet záznamů: 1  

Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky smyslové percepce dětí s těžkým postižením za pomoci terapeutického konceptu Snoezelen

  1. Janků, Kateřina, 1978-

    Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky smyslové percepce dětí s těžkým postižením za pomoci terapeutického konceptu Snoezelen / Kateřina Janků. -- Abstrakt: Cílem příspěvku je přiblížit možnosti a využití speciálně pedagogické diagnostiky smyslové percepce skrze vybranou terapii - Koncept Snoezelen. V první části článku předkládáme teoretické vymezení osobnosti člověka s těžkým vícenásobným postižením, diagnostiky smyslové percepce a rozvrstvení vnímání člověka. Dále se ve druhé části článku zaměřujeme na definování konkrétního konceptu a možnosti využití multismyslového terapeutického konceptu Snoezelen k diagnostikování a posouzení smyslového vnímání osob s těžkým zdravotním postižením.
    In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. -- Vydání první. -- Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. -- 128 s.. -- 978-80-7464-862-5. -- S. 51-59.

    speciálněpedagogická diagnostika * děti s kombinovaným postižením * smyslové vnímání * vícenásobné postižení * články ze sborníku
Počet záznamů: 1