Počet záznamů: 1  

Realizácia voľnočasových činností v školských kluboch detí s aspektom na primárnu prevenciu

  1. Citterbergová, Gabriela

    Realizácia voľnočasových činností v školských kluboch detí s aspektom na primárnu prevenciu / Gabriela Citterbergová. -- 1 graf, 5 tabulek. -- Anotace: V príspevku prezentujeme čiastkové výsledky empirického výskumu so zameraním na obsah výchovy mimo vyučovania v školských kluboch detí. V príspevku približujeme školské kluby detí, ktoré zaraďujeme do sústavy školských výchovno-vzdelávacích zariadení, ďalej približujeme jednotlivé voľnočasové činnosti realizované v školských kluboch detí, bližšie venujeme pozornosť uvedeným voľnočasovým činnostiam v súvislosti s primárnou prevenciou.
    In: Acta sociopathologica IV. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2017. -- 197 s.. -- 978-80-7435-666-7. -- S. 40-49.

    děti a mládež * kluby * kluby mládeže * mimoškolní výchova * prevence (sociální problémy) * empirický výzkum - Slovensko - 2016 * volnočasové aktivity * články ze sborníku
Počet záznamů: 1