Počet záznamů: 1  

Rizikové chování dětí a mládeže v českých výzkumech

  1. Hoferková, Stanislava

    Rizikové chování dětí a mládeže v českých výzkumech / Stanislava Hoferková. -- 1 schéma. -- Anotace: Příspěvek se zaměřuje na rizikové chování dětí a mládeže. Popisuje možné přístupy k obsahu tohoto pojmu včetně forem chování, které lze označit za rizikové. Příspěvek dále upozorňuje na vybrané výzkumy, které mapují rizikové chování dětí a mládeže: projekt ISRD, SAHA, výzkum rizikového chování adolescentů na Katedře sociální patologie a sociologie Univerzity Hradec Králové, výzkumy realizované Katedrou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci, výzkumy kriminality Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a mezinárodní studie ESPAD a HBSC.
    In: Acta sociopathologica IV. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2017. -- 197 s.. -- 978-80-7435-666-7. -- S. 97-108.

    rizikové chování * sociální deviace * riziková mládež * děti a mládež * výzkum - Česko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1