Počet záznamů: 1  

Integrácia vs. segregácia ako východisko sociálneho začlenenia mentálne postihnutých žiakov do spoločnosti

  1. Integrácia vs. segregácia ako východisko sociálneho začlenenia mentálne postihnutých žiakov do spoločnosti / Jana Kamenská. -- Anotace: Autorka sa v príspevku venuje otázkam školskej integrácie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím v prostredí bežnej školy. Teoretická analýza problematiky je doplnená o zistenia zahraničných empirických výskumov, venujúcich pozornosť porovnávaniu integrovaného a segregovaného vzdelávania. Cieľom štúdie je poukázať špecifiká a problémy jednotlivých prístupov ku vzdelávaniu žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.
    In: Acta sociopathologica IV. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2017. -- 197 s.. -- 978-80-7435-666-7. -- S. 109-116.

    děti s mentálním postižením * sociální integrace * integrovaná výuka * integrovaná výchova a vzdělávání * výzkum * články ze sborníku
Počet záznamů: 1