Počet záznamů: 1  

Vybrané metody sociální práce s dětským pacientem

  1. Pitnerová, Dagmar, 1963-

    Vybrané metody sociální práce s dětským pacientem / Dagmar Pitnerová. -- 1 schéma. -- Anotace: V příspěvku se zabýváme příčinami přijetí dětí na dětská oddělení psychiatrických nemocnic, složením odborného týmu a jeho úkolech v rámci hospitalizace dítěte. Neméně důležité v péči o dětského pacienta je zajištění ochrany jeho práv, které jsou ukotvené v příslušné legislativě. Představujeme nejčastější metody sociální práce s dětským pacientem, kterými jsou rozhovor, pozorování a dětská kresba. Příkladová studie "Tomáš" je ukázkou systematické práce sociální pracovnice s dětským pacientem, která je charakterizována především expresivní komunikací, podněcováním, povzbuzováním, nasloucháním, vyjadřováním emocí, péčí a podporou.
    In: Acta sociopathologica IV. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2017. -- 197 s.. -- 978-80-7435-666-7. -- S. 183-197.

    hospitalizované děti * psychiatričtí pacienti * sociální práce * sociální práce s dětmi a mládeží * metody sociální práce * případové studie * články ze sborníku