Počet záznamů: 1  

Možnosti uplatnění absolventů oboru Sociální patologie a prevence Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové u Vězeňské služby České republiky

  1. Raszková, Tereza

    Možnosti uplatnění absolventů oboru Sociální patologie a prevence Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové u Vězeňské služby České republiky / Tereza Raszková. -- Anotace: Počty vězněných osob po amnestii prezidenta republiky, která byla vyhlášena k 1. 1. 2013, opět rapidně rostou. I z tohoto důvodu se ve větší míře přijímají noví zaměstnanci VS ČR. "Nabízí se ovšem otázka, zda mají dostatečné představy o práci a vhodnou motivaci. Ze zkušenosti při výběru uchazečů docházíme k neuspokojivému zjištění, že představy o vlastní práci ve věznici jsou často zkreslené, nedostatečné a neodpovídají realitě." (Šnáblová, 2009, s. 9) Právě v tom spatřuji velkou výhodu pro studenty oboru Sociální patologie a prevence, protože absolvují v průběhu studia řadu přednášek, které jim nastiňují specifické prostředí věznic i práci s pachateli trestných činů. Cílem příspěvku je představit pracovní způsobilost zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále VS ČR či Vězeňská služba) ve vztahu k možnému uplatnění absolventů oboru Sociální patologie a prevence, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále PdF UHK).
    In: Acta sociopathologica II. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. -- 188 s.. -- 978-80-7435-577-6. -- S. 89-96.

    Univerzita Hradec Králové. Katedra sociální patologie a sociologie * Česko. Vězeňská služba * vězeňská stráž * zaměstnanci * profesní kompetence * odborné vzdělávání * články ze sborníku
Počet záznamů: 1