Počet záznamů: 1  

Pedagogika v prevenci, prevence v pedagogice

  1. Bělík, Václav

    Pedagogika v prevenci, prevence v pedagogice / Václav Bělík. -- 1 graf. -- Anotace: Problematika prevence je tématem co do obsahu velmi širokým. Zabývá se jím řada nepedagogických oborů, ač je zřejmé, že je nutné na ni nahlížet z pohledu pedagogického. Svými pedagogickými rysy vstupuje do celé řady oblastí (včetně lékařství, kriminologie, sociální práce a dalších), které si ji dodnes přivlastňují, berou za svou.
    In: Acta sociopathologica I. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 166 s.. -- 978-80-7435-420-5 (brož.). -- S. 7-20.

    prevence (sociální problémy) - mezioborový kontext * pedagogika * výchova a vzdělávání * články ze sborníku