Počet záznamů: 1  

Prevence sociálně patologických a nežádoucích jevů jako téma vzdělávání dospělých

  1. Jedličková, Iva, 1957-

    Prevence sociálně patologických a nežádoucích jevů jako téma vzdělávání dospělých / Iva Jedličková. -- Anotace: Příspěvek spojuje dvě témata, která současně představují dva důležité atributy soudobé společnosti, a to vzdělávání v dospělosti a prevenci sociálně patologických a nežádoucích jevů. Jakkoli je oběma těmto atributům soudobé společnosti přikládána velká významnost, každý z nich je atributem dnešní společnosti jiného řádu a na každý z nich je nahlíženo značně rozdílně. V dalších úvahách bude konkretizován jednak náhled na obě výše zmíněná témata, jednak - a to především - jejich vzájemná souvislost.
    In: Acta sociopathologica I. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 166 s.. -- 978-80-7435-420-5 (brož.). -- S. 43-53.

    vzdělávání dospělých * celoživotní vzdělávání * prevence (sociální problémy) * články ze sborníku
Počet záznamů: 1