Počet záznamů: 1  

Ženy s dětmi ve výkonu trestu odnětí svobody

  1. Kalábová, Květoslava

    Ženy s dětmi ve výkonu trestu odnětí svobody / Květoslava Kalábová. -- Resumé: Zacházení s ženami ve výkonu trestu odnětí svobody představuje specifický penologický problém, avšak mnohem složitější je vytvořit podmínky pro naplnění účelu trestu u odsouzených matek. Tomu je třeba přizpůsobit programy zacházení, jejich obsah, metody, formy a přípravu personálu, aby celý resocializační systém směřoval k získání mateřské odpovědnosti, k praktickým a sociálním dovednostem a k jejich používání po propuštění. Vyplývá to z hypotézy, že hluboký citový vztah k dítěti a stálá péče o ně je nejúčinnější prevencí kriminality. K těmto cílům směřuje specializované oddělení pro výkon trestu matek s dětmi do tří let jejich věku.
    In: Acta sociopathologica I. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 166 s.. -- 978-80-7435-420-5 (brož.). -- S. 54-61.

    vězeňkyně * matky a děti * výkon trestu * věznice * resocializace * články ze sborníku