Počet záznamů: 1  

Proaktivní zvládání životních změn

  1. Pelcák, Stanislav

    Proaktivní zvládání životních změn / Stanislav Pelcák. -- 1 tabulka. -- Anotace: V návaznosti na humanisticky orientovanou psychologii a psychoterapii v současnosti přibývá prací, které zvýrazňují celostní, antropologické pojetí člověka. Břicháček (2003) konstatuje, že se tradičně sledují životní obtíže a lidská selhání, ale mnohem méně se uvažuje o tom, co se člověku dařilo, jak zvládal rozličné nesnáze, jak se vyvíjely jeho kladné vztahy k okolí či jeho prosociální orientace. Na trend zanedbávání pozitivních témat poukazuje také Mareš (2001). Zvýrazňuje základní ideu pozitivní psychologie - výzkum pozitivního lidského fungování ve světě.
    In: Acta sociopathologica I. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 166 s.. -- 978-80-7435-420-5 (brož.). -- S. 113-124.

    salutogeneze * pozitivní myšlení * životní problémy * životní krize * pozitivní psychologie * články ze sborníku
Počet záznamů: 1