Počet záznamů: 1  

Neziskové organizace a jejich role při řešení sociálních problémů

  1. Šimková, Eva

    Neziskové organizace a jejich role při řešení sociálních problémů / Eva Šimková. -- 4 schémata, 1 tabulka. -- Resumé: Cílem příspěvku bylo charakterizovat neziskový sektor, vymezit jeho působení v rámci národního hospodářství a popsat způsoby řízení včetně odlišností manažerské práce od sektoru ziskového - komerčního. Z příspěvku vyplývá, že neziskový sektor je částí národního hospodářství vyznačující se řadou odlišností a specifik, nicméně důležitost, resp. potřebnost tohoto sektoru je neoddiskutovatelná. Bariéry či limity v podobě finančních a lidských zdrojů, které do určité míry omezují další rozvoj neziskového sektoru, je třeba respektovat a především mít je pod kontrolou. Záleží pak na kvalitě managementu (ve smyslu kvality vedoucích pracovníků), jak s těmito omezenými a vzácnými zdroji hospodařit a jak je efektivně využít ve prospěch rozvoje dané organizace i celé společnosti.
    In: Acta sociopathologica I. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 166 s.. -- 978-80-7435-420-5 (brož.). -- S. 131-157.

    neziskové organizace * neziskový sektor * sociální služby * management * články ze sborníku
Počet záznamů: 1