Počet záznamů: 1  

Sociální patologie a prevence ve světle odborné profilace

  1. Bělík, Václav

    Sociální patologie a prevence ve světle odborné profilace / Václav Bělík, Stanislava Hoferková. -- 2 tabulky. -- Anotace: Sociální patologie a prevence jako obor patří do spektra pomáhajících oborů (vedle sociální pedagogiky, sociální práce, speciální pedagogiky, adiktologie a dalších). Tento studijní obor od názvem Sociální patologie a prevence je možné v současnosti studovat na dvou vysokých školách univerzitního typu. ... V následujícím textu přiblížíme Katedru sociální patologie a sociologie Pf UHK jako pracoviště, které se oborem zabývá po všech jeho akademických stránkách - věda, výuka, práce s absolventy, publikační činnost, personální zabezpečení oboru, mezinárodní spolupráce a další.
    In: Acta sociopathologica III. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 293 s.. -- 978-80-7435-637-7. -- S. 8-20.
    I. Hoferková, Stanislava


    Univerzita Hradec Králové. Katedra sociální patologie a sociologie * vysokoškolské studium - Česko * studijní obory * články ze sborníku
Počet záznamů: 1