Počet záznamů: 1  

Diagnozowanie i ewaluacja zastosowania metod "outdoor education" w pracy pedagogicznej jako efektywny sposób kształtowania kompetencji społecznych wychowanków placówek profilaktycznych

  1. Popek, Paweł

    Diagnozowanie i ewaluacja zastosowania metod "outdoor education" w pracy pedagogicznej jako efektywny sposób kształtowania kompetencji społecznych wychowanków placówek profilaktycznych = Diagnosis and evaluation of the use of "outdoor education" in the development of social skills school students with prevention centers / Paweł Popek. -- Abstrakt: Uczniowie, którzy uczą się w szkołach w placówkach profilaktycznych - Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii mają niski poziom kompetencji społecznych. W oddziaływaniach edukacyjnych z takimi uczniami poszukuje się nowych skutecznych rozwiązań dydaktycznych. Jedną z takich propozycji są metody uczenia alternatywnego, takich jak „outdoor education”. Diagnozowanie i ewaluacja takich metod ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie: czy użycie „outdoor education” w pracy pedagogicznej efektywnie podnosi poziom kompetencji społecznych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii?. -- Abstrakt: Students who study in schools in institutions of prevention (Youth Centres Sociotherapy) have a low level of competences in the field of social skills. The educational interactions with these students look for new effective teaching solutions. One of these proposals are alternative methods of learning such as "outdoor education". Diagnosis and evaluation methods "outdoor education" is to help to find answers to the question: if the use of "outdoor education" effectively increases the level of social skills of pupils from Youth Centres Sociotherapy?.
    In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. -- Vydání první. -- V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. -- 1 CD-ROM (110 stran). -- 978-80-7464-863-2. -- S. 96-105.

    alternativní výuka * terénní vyučování * sociální dovednosti * výzkum - Polsko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1