Počet záznamů: 1  

Preventívny charakter pravidelnej záujmovej činnosti v centrách voľného času

  1. Citterbergová, Gabriela

    Preventívny charakter pravidelnej záujmovej činnosti v centrách voľného času / Gabriela Citterbergová. -- 3 tabulky. -- Anotace: Príspevok sa zaoberá problematikou centier voľného času, ktoré patria do sústavy školských výchovno-vzdelávacích zariadení. Osobitnú pozornosť sme zamerali na problematiku pravidelnej záujmovej činnosti ako ťažiskovej činnosti, ktorá je zameraná na uspokojovanie, rozvíjanie individuálnych potrieb, záujmov a sklonov s výrazným preventívnym charakterom. V empirickej časti príspevku prezentujeme čiastkové výsledky výskumu, ktoré sme získali prostredníctvom dotazníkovej metódy u žiakov základných škôl, navštevujúcich centrá voľného času.. -- Anotace: The paper deals with the issue of leisure time centres, that belong to the system of school educational facilities. The particular attention is paid to issues of regular interest activities as a core activity, which is focused on satisfying, developing individual needs, interests and inclinations with strong preventive nature. In the empirical part of the paper are presented partial results of the research, which have gained throught questionnare method by primary school pupils attending leisure time centres.
    In: Acta sociopathologica III. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 293 s.. -- 978-80-7435-637-7. -- S. 135-146.

    výchova pro volný čas * volný čas * zájmová činnost * děti školního věku * děti a mládež * empirický výzkum - Slovensko - 2014 * články ze sborníku
Počet záznamů: 1