Počet záznamů: 1  

Preventívny výchovný systém saleziánskych stredísk vo voľnom čase žiakov základných a stredných škôl

  1. Kouteková, Mária, 1948-

    Preventívny výchovný systém saleziánskych stredísk vo voľnom čase žiakov základných a stredných škôl / Mária Kouteková. -- 7 tabulek. -- Anotace: Príspevok sa zaoberá poslaním saleziánskych stredísk vo voľnočasovej výchove detí a mládeže. Charakterizuje ich výchovné poslanie a zameranie činnosti vo voľnom čase so zameraním na cieľové skupiny žiakov základných a stredných škôl. Prezentované výsledky výskumu potvrdzujú, že aj tieto zariadenia významne ovplyvňujú voľný čas detí a mládeže.. -- Anotace: The paper deals with the mission of salesian centres in leisure education of children and youth. The paper characterizes their educational mission and activity focusing in leisure time of primary and secondary pupils as target groups. Presented research results confirmed, that also these institutions affect significantly leisure time of children and youth.
    In: Acta sociopathologica III. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 293 s.. -- 978-80-7435-637-7. -- S. 147-161.

    výchova pro volný čas * volný čas * děti a mládež * prevence (sociální problémy) * preventivní systém Dona Bosca * empirický výzkum - Slovensko * články ze sborníku