Počet záznamů: 1  

Omamné a psychotropní látky ve věznicích

  1. Raszková, Tereza

    Omamné a psychotropní látky ve věznicích / Tereza Raszková, Tomáš Kubín. -- Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou rizikového chování ve věznicích, především užívání omamných a psychotropních látek. Ve stručnosti vymezuje základní terminologii a charakterizuje problematiku drog a jejich monitoringu ve vězení. Zaobírá se způsoby odhalování (testování) drog a možnými kanály, kterými se do věznic dostávají.. -- Anotace: This article deals with the risk behaviour in prisons, especially using of narcotics and psychotropic substances. In the basic terminology brief defines and characterizes the drug and the drug test monitoring in prison. It deals with methods of detection (testing) drugs and possible way how drugs are receiving in prisons.
    In: Acta sociopathologica III. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. -- 293 s.. -- 978-80-7435-637-7. -- S. 179-188.
    I. Kubín, Tomáš


    rizikové chování * návykové látky * psychotropní látky * drogy * užívání drog * vězni * věznice - Česko * omamné látky * články ze sborníku
Počet záznamů: 1