Počet záznamů: 1  

Mládež a hodnoty 2010

  1. Mládež a hodnoty 2010 (Olomouc, Česko)

    Mládež a hodnoty 2010 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.-5. listopadu 2010 v Olomouci / Jiří Pospíšil, Marcela Roubalová (eds.). -- 1. vydání. -- Olomouc : Hanex, 2010. -- 231 stran. -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta & Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s.. -- Jednotlivé článku sborníku zpracovány. -- Obsahuje bibliografie. -- Částečně slovenský text. -- ISBN : 978-80-7409-035-6 (brožováno).
    I. Pospíšil, Jiří, 1978- II. Roubalová, Marcela III. Univerzita Palackého. Cyrilometodějská teologická fakulta IV. Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání


    mládež * hodnotová orientace * výchova a vzdělávání * filozofie výchovy * etická výchova * pluralismus (společnost) * multikulturní výchova * sborníky konferencí

Počet záznamů: 1