Počet záznamů: 1  

Marketingová komunikace vybraných středních pivovarů v ČR

  1. Kozák, Vratislav, 1956-

    Marketingová komunikace vybraných středních pivovarů v ČR = Promotion selected breweries in the Czech Republic / Vratislav Kozák. -- 2 obrázky. -- Resumé: Velké pivovary využívají nákladnou televizní reklamu, a přesto zaznamenaly v roce 2009 pokles výstavu v průměru o 5 %, a letos se očekává pokles o dalších 10 %. Naopak některé střední pivovary výrazně snížily prostředky na klasickou komunikaci, přesto výstav piva zvýšily. Mezi ně patří pivovar Bernard v Humpolci, jehož spolumajitel Stanislav Bernard úspěšně využívá buzz marketingu, tedy vzbudit rozruch. V médiích napadá své konkurenty, naposledy vyzval producenta nealkoholického piva Birell k soutěži nejkvalitnější nealkoholické pivo v ČR. Metodu word of mouth volí pivovar Svijany, který zvýšil v těchto hubených letech produkci na dvojnásobek. -- Abstrakt: Large breweries use expensive television advertising, and yet in 2009 they show a decrease on average by 5% this year and is expected to fall another 10%. Conversely, some middle breweries significantly cut funding for classical communication, but beer increased. These include a brewery Bernard in Humpolec, whose co-owner Stanislav Bernard, successfully used buzz marketing, therefore, raise a stir. The media attacks its competitors, as the producer called non-alcoholic beer Birell to compete for best non-alcoholic beer in the country. The method word of mouth choose the Svijany brewery, which increased in those lean years to double production.
    In: Bačuvčík, Radim. -- Tradiční a nové v marketingové komunikaci. -- 1. vyd.. -- Zlín : VeRBuM, 2011. -- 218 s.. -- 978-80-87500-04-0 (brož.). -- S. 91-98.

    marketing * marketingová komunikace * reklama a propagace * televizní reklama * pivovary - Česko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1