Počet záznamů: 1  

Možnosti demografické segmentace při cílení reklamy na internetu

  1. Možnosti demografické segmentace při cílení reklamy na internetu = Possibilities of demographic segmentation for targeting of internet advertising / Václav Stříteský. -- 7 tabulek. -- Abstrakt: Rostoucí obliba internetu jako reklamního média je nepopiratelná. Internet disponuje mnoha marketingově využitelnými vlastnostmi. Mezi tyto vlastnosti patří i možnost velmi přesného cílení internetových kampaní. Kapitola přináší přehled možných přístupů k cílení reklamy v prostředí internetu v kontextu neustálého vývoje. Ukazuje na možnosti využití tradičních charakteristik cílových skupin. Následná analýza využívá data rozsáhlého projektu Netmonitor. Cílem je identifikovat možnosti cílení dle základních demografických kritérií na českém internetu.. -- Abstrakt: The growing popularity of Internet advertising is undeniable. Internet disposes of many features with marketing relevance. These features include the possibility of very precise targeting of online campaigns. The chapter provides an overview of possible approaches towards targeting of Internet advertising in the context of ongoing development. It shows the possibilities of traditional demographic targeting. The following analysis uses data of Netmonitor project. The aim is to identify opportunities for using basic demographic criteria to target the Czech internet users.
    In: Bačuvčík, Radim. -- Tradiční a nové v marketingové komunikaci. -- 1. vyd.. -- Zlín : VeRBuM, 2011. -- 218 s.. -- 978-80-87500-04-0 (brož.). -- S. 165-172.

    cílený marketing * internetový marketing * internetová reklama * internet * články ze sborníku
Počet záznamů: 1