Počet záznamů: 1  

Internet v televizi, nebo televize na internetu

  1. Čada, Jan

    Internet v televizi, nebo televize na internetu? = Internet in TV or TV on the Internet? / Jan Čada, Michal Heczko. -- 3 obrázky, 1 tabulka. -- Resumé: Televizní vysílání v Evropě ukončilo svou analogovou éru a jednou z posledních zemí, kde analogové vysílání vyhasíná, je Česká republika. Vzhledem k tomu, že proces digitalizace se neúměrně protáhl, jsme v situaci, kdy se implementuje již zastaralá technologie a další transformace je doslova za dveřmi. Internet, jako neomezené médium, přinesl nevyčerpatelnou kapacitu pro video na vyžádání i pro živé přenosy. Nyní nazrála doba, kdy se televize jako médium odklání od televizoru jakožto přístroje a přijímače a přesunuje se na internet a na monitory stolních počítačů či notebooků. V budoucnu se však dočkáme návratu televizního obsahu zpět na obrazovky televizorů. Dojde také ke změnám v oblasti zadávání inzerce a zpětné vazbě diváka. Nutno podotknout, že obsahem již nebude pouze klasické video. Že se nejedná o vzdálenou budoucnost, potvrzuje probíhající řádné vysílání v Německu ve formátu HbbTV a vstup společnosti Google v kooperaci se Sony na televizní trhy v celém světě. -- Abstrakt: Television broadcasting in the Europe ended its analog era and one of the last countries, where the analog broadcasting is ending is Czech Republic. Because of the long digitalization process, we are in situation, where there is the old technology implemented and next transformation is needed in short time. Internet, as the unlimited medium, brings the inexhaustible capacity for video-on-demand and live broadcasting. When the television as medium diverts from the television as the device and receiver and it is moved to the Internet and to monitors of computers. But the future is different. We will wait to see the return of the television contents from the Internet back to television screens. With this change, there will come changes in the area of advertisement and in feedback of the viewer too. The content will not be only the video.
    In: Bačuvčík, Radim. -- Tradiční a nové v marketingové komunikaci. -- 1. vyd.. -- Zlín : VeRBuM, 2011. -- 218 s.. -- 978-80-87500-04-0 (brož.). -- S. 200-208.
    I. Heczko, Michal


    digitalizace * televizní vysílání * online vysílání * internet * články ze sborníku