Počet záznamů: 1  

Globalizácia a jej možná eticko-hodnotová projekcia

  1. Žilínek, Martin, 1949-

    Globalizácia a jej možná eticko-hodnotová projekcia / Martin Žilínek. -- Abstrakt: Príspevok prezentuje zložitý multidimenzionálny proces vzťahových relácií globalizácie a hodnôt. Akcentuje v bezprostrednej spätostí funkčnosť univerzálnych multikultúrnych všeľudských hodnôt, ako u širokej sociálnej, tak i personálnej pozícii vo vzťahu ku každej ľudskej osobe.
    In: Mládež a hodnoty 2010. -- 1. vydání. -- Olomouc : Hanex, 2010. -- 231 s.. -- 978-80-7409-035-6. -- S. 17-27.

    globalizace - etické a morální aspekty * globalizace - sociální aspekty * kultura * morálka * etika * společnost - 21. století * články ze sborníku
Počet záznamů: 1