Počet záznamů: 1  

Motivujúce hodnoty viažuce sa k budúcemu povolaniu učiteľ

  1. Belanská, Erika

    Motivujúce hodnoty viažuce sa k budúcemu povolaniu učiteľ / Erika Belanská. -- 1 graf, 2 tabulky. -- Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na mieru motivácie študentov, ktorá ich vedie k povolaniu učiteľa v študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii s iným akademickým predmetom na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zámerom je zistiť hodnotovú orientáciu pri výbere budúceho povolania, sledovať rozhodovanie pre profesionálne smerovanie vzhľadom na emocionálnu sýtenosť ich vzťahu k vybraným hodnotám. Príspevok prezentuje výsledky testu sémantického diferenciálu podnetových slov viažucich sa k škole, učeniu, sebe samému, ako aj k budúcemu povolaniu. Zistenia naznačujú, ku ktorým vybraným podnetom majú študenti pozitívny emocionálny vzťah a ku ktorým negatívny, ľahostajný či ambivalentný. Skúmané hodnoty preukázali vysokú mieru ambivalencie - rozporuplné emócie vo vzťahu k pedagógovi, povolaniu učiteľa, škole, študijnému prospechu.
    In: Mládež a hodnoty 2010. -- 1. vydání. -- Olomouc : Hanex, 2010. -- 231 s.. -- 978-80-7409-035-6. -- S. 28-39.

    pedagogika * výchova a vzdělávání * učitelská profese * vysokoškolští studenti - názory a postoje * empirický výzkum - Slovensko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1