Počet záznamů: 1  

Homo (pro)sociální?

  1. Hábl, Jan, 1975-

    Homo (pro)sociální? : k dimenzím etické výchovy / Jan Hábl. -- Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je nastínit vzájemnou propojenost individuální, sociální a meta-etické roviny etiky a souvislost této propojenosti s etickou výchovou. Argumentace vychází z předpokladu, že lidství se uskutečňuje na všech třech zmíněných rovinách a nikoliv nejvíce na sociální, jakkoliv je prosociálnost významným tématem etické výchovy. Pointou argumentu je, že má-li být etická výchova funkční, musí kultivovat lidství v celé své morální komplexnosti, to znamená, že musí kultivovat jak individuální, tak sociální, tak i meta-etickou dimenzi etiky.
    In: Mládež a hodnoty 2010. -- 1. vydání. -- Olomouc : Hanex, 2010. -- 231 s.. -- 978-80-7409-035-6. -- S. 54-63.

    etika * etická výchova * pedagogika * články ze sborníku
Počet záznamů: 1