Počet záznamů: 1  

Hodnota vzdělání a výkonová motivace vysokoškolských studentů

  1. Pavlas, Ivan

    Hodnota vzdělání a výkonová motivace vysokoškolských studentů / Ivan Pavlas. -- 2 grafy, 1 tabulka. -- Abstrakt: Obsahem článku je charakterizovat hodnotu vzdělání ve vztahu ke zkoumání výkonové motivace univerzitních studentů. Cílem dílčího výzkumu bylo pomoci dotazníkové metody LMI zjištění úrovně výkonové motivace 300 studentů vybraných tří fakult Ostravské university. Získané výsledky naznačují potřebu úpravy a změn ve výuce a obsahu psychologických disciplín. Zavedením motivačních výcviků lze dospět ke zkvalitnění přípravy absolventů vysokých škol pro zahájení jejich sociální a profesní dráhy.
    In: Mládež a hodnoty 2010. -- 1. vydání. -- Olomouc : Hanex, 2010. -- 231 s.. -- 978-80-7409-035-6. -- S. 100-119.

    adolescence * socializace * hodnoty * výkonová motivace * vysokoškolští studenti * vzdělání * výzkum - Česko - 2008-2009 * články ze sborníku
Počet záznamů: 1