Počet záznamů: 1  

Rodové porovnanie noetickej dimenzie učiteľov etickej výchovy

  1. Podmanický, Ivan

    Rodové porovnanie noetickej dimenzie učiteľov etickej výchovy / Ivan Podmanický, Peter Szeliga. -- 1 graf, 4 tabulky. -- Abstrakt: Cieľom príspevku je prezentovanie výskumu uskutočneného v rámci Slovenskej republiky, ktorý bol zameraný na skúmanie osobnostných možností učiteľa etickej výchovy. Vychádzali sme z toho, že jeden z dominantných faktorov ovplyvňujúci úroveň realizovanej mravnej výchovy je osobnosť učiteľa. Neetická dimenzia učiteľa charakterizuje jeho špecificky ľudské fungovanie, bytie a stavanie sa i pramene motivácie pre činnosť. Pozornosť sme zamerali na rodové porovnanie.
    In: Mládež a hodnoty 2010. -- 1. vydání. -- Olomouc : Hanex, 2010. -- 231 s.. -- 978-80-7409-035-6. -- S. 120-130.
    I. Szeliga, Peter


    etická výchova * učitelé * učitel a žák * gender * výzkum - Slovensko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1