Počet záznamů: 1  

Zkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ v inkluzivním prostředí

  1. Krpec, Radek, 1970-

    Zkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ v inkluzivním prostředí / Radek Krpec. -- 13 obrázků. -- Anotace: Článek pojednává o možnostech výuky matematiky v inkluzivním vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. V textu jsme shrnuli možnosti využití některých didaktických matematických prostředí ve výuce matematiky včetně vlastních zkušeností a ukázek při výuce ve 3. třídě ZŠ, kde můžeme mluvit o inkluzivním vzdělávání, neboť se jednalo o třídu, ve které se nacházeli jak nadaní žáci na matematické myšlení, tak i žák, u něhož byla diagnostikována dyskalkulie.
    In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. -- 1. vyd.. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. -- 198 s.. -- 978-80-7464-659-1 (brož.). -- S. 191-198.

    matematika * předmětová didaktika * vyučovací metody * základní školy - 3. ročník ZŠ * inkluzivní pedagogika * články ze sborníku