Počet záznamů: 1  

Problematika inklúzie hudobne nadaných rómskych žiakov v umeleckom vzdelávaní

  1. Osvaldová, Margaréta

    Problematika inklúzie hudobne nadaných rómskych žiakov v umeleckom vzdelávaní / Margaréta Osvaldová. -- 2 tabulky. -- Anotace: Vedecká štúdia pojednáva o inklúzii rómskych žiakov na konzervatóriách, o ich pozitívnych ale aj problémových aspektoch v rámci výchovy a vzdelávania. K teoretickým východiskám patrí analýza hudobno-umeleckého prejavu rómskych interpretov, charakteristika obsahu hudobno-umeleckého vzdelávania na konzervatóriách na SR. V empirickej časti sme venovali priestor výskumu zameraného na identifikáciu a analýzu príčin edukačnej a socializačnej neúspešnosti rómskych žiakov v umeleckej edukácii, ktorý bol realizovaný kvalitatívnou metodológiou. Cieľom skúmania bolo analyzovať problémy žiakov vo výchovno - vzdelávacom procese na Konzervatóriu v Bratislave. Výsledky obsahujú nové zistenia a prinášajú nové pohľady na skúmaný pedagogický problém.
    In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. -- 1. vyd.. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. -- 978-80-7464-660-7 (brož.). -- S. 112-129 (nečíslované strany).

    hudební výchova * hudba - studium a výuka * hudební talent * Romové * konzervatoře - Slovensko * pedagogický výzkum - Slovensko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1