Počet záznamů: 1  

K průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce

  1. Novosad, Libor, 1959-

    K průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce : (inklusivní vzdělávání ve vybraných interdisciplinárních souvislostech) / Libor Novosád. -- Anotace: Stať se zabývá průsečíky a souvislostmi edukace osob s postižením a sociální práce v jejich prospěch. Poukazuje na význam edukace v lidském životě a na její souvislost s tím, zda člověk bude nebo nebude klientem sociální práce. Upozorňuje na aktuální rizika plynoucí z emancipace osob s postižením a jejich často nízkou připravenost na převzetí odpovědnosti za svůj život. Stať akcentuje koordinovanou péči o člověka s postižením či znevýhodněním směrem k jeho co nejlepšímu osobnímu i sociálnímu fungování, přičemž vychází jak z odborné literatury, tak z poznatků z praxe.
    In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. -- 1. vyd.. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. -- 978-80-7464-660-7 (brož.). -- S. 187-199 (nečíslované strany).

    osoby se zdravotním postižením * sociální integrace * sociální inkluze * sociální pedagogika * integrovaná výchova a vzdělávání * sociální práce * inkluzivní pedagogika * články ze sborníku
Počet záznamů: 1