Počet záznamů: 1  

E-learning pohledem oční kamery

  1. Eger, Ludvík, 1961-

    E-learning pohledem oční kamery / Ludvík Eger, Michal Mičík. -- 1 obrázek. -- Anotace: Příspěvek prezentuje pilotní část výzkumu aktivit studujících v e-learningu realizovaného v LMS s využitím oční kamery. Cílem výzkumu je s využitím sofistikovaného zařízení zmapovat činnost studujícího při realizaci základních studijních aktivit v LMS. Pilotně je porovnána aktivita studujících, kteří mají velké zkušenosti přímo se zvoleným LMS s "výkonem" či postupem studujících začátečníků v e-learningu při realizaci stejných studijních aktivit. Výzkum je vlastně malým experimentem, jehož základem je sestavení experimentálního studijního úkolu v LMS, nastavení pokynů pro sledované osoby a potom realizace záznamu jejich studijní činnosti. Realizace proběhla v LMS Unifor a záznam a zpracování s EyeMetrix. Autoři si jsou vědomi omezení výzkumu, která plynou jednak z malého rozsahu respondentů v pilotáži a jednak z použité metody průzkumu oční kamerou. Zařízení je vhodné pro monitorování pohybu zraku a záznamu klikání na konkrétní místa na sledovaném webu. Sledováním můžeme přispět ke studiu chování studujících v e-learningu a tím i specificky k efektivnosti e-learningu.
    In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. -- 134 s.. -- 978-80-7435-481-6. -- S. 76-80.
    I. Mičík, Michal


    e-learning * systémy pro řízení výuky * výzkum - Česko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1