Počet záznamů: 1  

Princip BYOD ve vzdělávání

  1. Vavřečková, Šárka

    Princip BYOD ve vzdělávání / Šárka Vavřečková. -- Anotace: Princip BYOD (Bring Your Own Device - "Přines si své zařízení") je ve firmách široce diskutován již léta, a s nižší finanční náročností elektronických zařízení, jejich vyšší přenositelností, zlepšujícím se vybavením (především u tabletů) a v neposlední řadě také s čím dál větším rozšířením u dětí se s BYOD počítá i v oblasti školství a obecně vzdělávání. Tento princip nabývá na zajímavosti především při spojení s možnostmi e-learningu. V tomto příspěvku se zabýváme problematikou zavedení BYOD do výuky na vysoké škole, a to jak přínosy tohoto principu, tak i jeho nevýhodami a riziky.
    In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. -- 134 s.. -- 978-80-7435-481-6. -- S. 121-126.

    e-learning * počítačem podporovaná výuka * tablety (počítače) - didaktické využití * chytré mobilní telefony - didaktické využití * technologie vzdělávání * informační a komunikační technologie ve vzdělávání * vysokoškolské studium * články ze sborníku
Počet záznamů: 1