Počet záznamů: 1  

Migrating Art Historians

  1. Sudický, Petr, 1984-

    Migrating Art Historians : a full-body learning experience / Petr Sudický. -- Abstrakt: V roce 2017 vyrazila skupina 10 studentů a 1 vyučujícího na výzkumně vzdělávací pouť napříč Francií, jejíž cílem bylo odborně zmapovat umění spjaté s fenoménem poutnictví a poutnických cest v kontextu evropského středověku. Výsledkem tohoto projektu bylo nejen 1500 km pěšího pochodu a obrovské množství sesbíraného materiálu, ale rovněž ověření zcela nového pojetí vzdělávání a komunikace vědy s podporou technologií. To zahrnovalo mimo jiné zapojení studentů na partnerských univerzitách formou hybridních e-learningových kurzů, sdílení výzkumných výsledků přímo z terénu formou krátkých dokumentárních filmů, nebo uspořádání streamovaných workshopů s předními světovými experty in-situ. Projekt jako celek tak představuje příklad toho, jak aktivně přistoupit k inovaci vysokoškolské výuky, a zároveň jak do této výuky zapojit technologie způsobem, který přináší přímý dopad pro vzdělávání studentů i širší veřejnosti.
    In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2018. -- 53 s.. -- 978-80-7435-718-3. -- S. 20-25.

    dějiny umění - Francie * středověké umění - Francie * informační a komunikační technologie ve vzdělávání * e-learning * vysokoškolské studium - Česko * výchovně-vzdělávací projekty - Francie * články ze sborníku
Počet záznamů: 1