Počet záznamů: 1  

Otevřený webový Kurz práce s informacemi

  1. Tulinská, Hana

    Otevřený webový Kurz práce s informacemi / Hana Tulinská. -- 3 obrázky. -- Abstrakt: Otevřený online Kurz práce s informacemi pomáhá rozvíjet informační gramotnost a psaní odborného textu. Podoba kurzu usiluje o naplnění současných trendů ve vzdělávání. Obsah kurzu je na webových stránkách, a tedy dostupný a otevřený komukoliv. Forma článků s wiki odkazy podporuje možnost nelineárního učení. Velké množství odkazů na další zdroje zajišťuje digitální kurátorství. Studenti dostávají individuální zpětnou vazbu od tutora, nebo spolužáka. Dostupné jsou také autoevaluační kvízy. Studenti mohou zhodnotit svůj pokrok díky pretestu a posttestu. Jsou využity jednoduché a dostupné nástroje - webové stránky a Google Classroom. V kurzu je dbáno na vizuální styl, vhodnou jazykovou formu a uživatelskou přívětivost nástrojů. Vzdělávací akce nekončí známkou, ale její analýzou. K tomu jsou využity nástroje webové analytiky Google Analytics a Smartlook.
    In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. -- Vydání první. -- Hradec Králové: Gaudeamus, 2018. -- 53 s.. -- 978-80-7435-718-3. -- S. 35-40.

    e-learning * počítačem podporovaná výuka * informační a komunikační technologie ve vzdělávání * vzdělávací kurzy * informační výchova * články ze sborníku
Počet záznamů: 1