Počet záznamů: 1  

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Gymnica, Supplementum 1: UNIFITTEST (6-60)

  1. Měkota, Karel, 1932-

    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Gymnica, Supplementum 1: UNIFITTEST (6-60) : tests and Norms of Motor Performance and Physical Fitness in Youth and in Adult Age. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. -- 108 s. -- ISBN : 80-7067-581-0 : 104.

    antropomotorika * somatologie * tělesná zdatnost * antropomotorické testy * vysokoškolská skripta