Počet záznamů: 1  

Logistika

  1. Lambert, Douglas M

    Logistika : příkladové studie, řízení zásob, přeprava a skladování, balení zboží / Douglas Lambert, James R. Stock, Lisa Ellram. -- Vyd. 1. -- Praha : Computer Press, 2000. -- 589 s. -- (Praxe manažera). -- ISBN : 80-7226-221-1 : Kč 497,00.
    I. Stock, James R. II. Ellram, Lisa M


    logistika (management) * strategický management * řízení zásob * skladování * zásobování